Muốn có hạnh phúc, bạn làm gì?

Lưu bài yêu thích

Muốn có hạnh phúc, bạn làm gì?

Muốn có một món đồ nào đó, hoặc bạn mua, hoặc bạn xin ai đó.

Muốn có hạnh phúc, bạn làm gì?

Hạnh phúc không phải là một món đồ, mà là một trạng thái tinh thần. Bạn không thể mua, không thể xin, cũng chẳng thể tích lũy, gầy dựng, vun vén hay để dành thứ gì đó rồi mong một ngày hạnh phúc sẽ đến.

Muốn có hạnh phúc, bạn phải thật sự sống và cảm nhận.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com