Khoảng cách, tình yêu và nỗi nhớ

Lưu bài yêu thích

Khoảng cách, tình yêu và nỗi nhớ

Không biết giờ này người bên ấy ra sao?
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp.
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc,
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường.

Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương,
Khoảng cách là những đại dương, vùng trời rộng lớn.
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước,
Được bên nhau... cũng thấy khó vô cùng.

Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi... nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió,
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người. 

Em nhớ anh... Chỉ biết nhớ vậy thôi! 
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người?"

Khoảng cách, tình yêu, nỗi nhớ... chơi vơi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com