Hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Lưu bài yêu thích

Hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Có thể mọi người sẽ không đánh giá đúng công việc mà bạn làm. Có thể mọi người sẽ không hiểu những gì mà bạn nói

Nhưng… nếu bạn biết những gì bạn đang làm thực sự có ý nghĩa, hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Có thể bây giờ là bão tố nhưng trời đâu thể mưa mãi được. Nắng rồi sẽ lên. Hãy mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com