Hãy ngừng suy nghĩ và than vãn những điều đang thiếu trong cuộc sống

Hãy ngừng suy nghĩ và than vãn những điều đang thiếu trong cuộc sống

Hãy ngừng suy nghĩ và than vãn những điều đang thiếu trong cuộc sống

Khi ta thường nghĩ về những điều mình không muốn thì sẽ thu hút vào càng nhiều hơn những điều như vậy.

Nếu như bạn quen suy nghĩ về những điều bạn không có trong cuộc sống, thì bạn lại thu hút càng nhiều hơn sự thiếu thốn ấy.

Ví dụ, bạn hay nghĩ: “Tôi dường như không bao giờ có đủ tiền”, bạn sẽ thu hút vào các vấn đề tác động khiến bạn thật sự “không bao giờ đủ tiền”.

Nếu như bạn không muốn sự thiếu thốn thì hãy ngừng suy nghĩ và than vãn về những điều đang thiếu trong cuộc sống của bạn. Thay vào đó, hãy nghĩ về những gì mình đang có lẫn điều mà bạn khao khát có được.

Luật hấp dẫn sẽ tiếp nhận tín hiệu và sẽ mang đến điều bạn muốn có.

Tuy nhiên, nghĩ thôi vẫn chưa đủ, mà cần phải kiên trì có những hành động tương ứng với ước mơ ấy của bạn.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com