Hãy học cách cảm thông

Hãy học cách cảm thông

Hãy học cách cảm thông

Có nhiều người có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho rằng mình thích thì đối phương cũng thích, cho rằng mình không thích thì đối phương cũng không thích... nhưng bạn sai rồi.

Mỗi người, dù giống nhau đến đâu cũng có tư duy, quan niệm, điểm mấu chốt... khác nhau. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, hãy học cách cảm thông.

Đời dịu dàng biết mấy... khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com