Duyên nợ

Duyên nợ

Duyên nợ

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn người, có người sẽ ở bên ta một thời gian dài, nhưng cũng có người chỉ thoáng qua như một cơn gió.

Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.

Khi còn trẻ, cứ sợ người đến rồi đi để bản thân phải rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Khi trưởng thành học được thêm mọi chuyện xẩy ra đều có nguyên do: thương rồi rời đi hay ở lại đều do duyên nợ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com