Đừng phụ thuộc khi yêu

Lưu bài yêu thích

Đừng phụ thuộc khi yêu

Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là quá để tâm tới chuyện đó.

Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hồi ức.

Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hy vọng.

Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn... vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi.

Vậy nên cảnh giới cao nhất của một con người, không phải toàn tâm toàn ý để yêu một người... mà là tự sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất cứ một ai.

Không phải cứ tha thứ là có thể bắt đầu lại một tình yêu mới. Khi họ đã không có quá nhiều mối quan tâm đến bạn, hãy để họ ra ngoài tâm trí.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com