Đừng hứa

Lưu bài yêu thích

Đừng hứa

Nhiều người khi yêu, họ hay hứa hẹn đủ điều với nhau: nào là sẽ cho người kia hạnh phúc, nào là sẽ cho người kia một cuộc sống tốt đẹp,... 

Bạn không thể tự nhiên mang đến cho ai hạnh phúc được, vì hạnh phúc phải do chính hai người cùng nhau tạo ra.

Một cuộc sống tốt đẹp cũng vậy, nếu cuộc sống của bạn chưa đi về đâu, vậy làm sao bạn có thể cho ai cuộc sống tốt đẹp hơn được nhỉ?

Vì vậy, đừng nên hứa những gì mà bạn không thể làm được một mình, và đừng đòi làm gì cho ai khi chính bạn vẫn chưa làm được điều đó!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com