Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình.

Lưu bài yêu thích

Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình.

Chạy quá lâu... sẽ mệt.
Đứng quá lâu... sẽ mỏi.
Đợi quá lâu... sẽ chán.
Vấp quá nhiều... sẽ đau.

Vì thế đừng:

Chạy theo những gì không thuộc về mình.
Đứng đợi những gì không thấy trước mắt.
Chờ đợi những gì không bao giờ đến.
Phải biết đứng dậy khi vấp ngã.

Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ không thuộc về mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com