Điều làm tổn thương bạn

Điều làm tổn thương bạn

Điều làm tổn thương bạn

Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là bạn quá để tâm tới chuyện đó.

Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hồi ức.

Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hy vọng.

Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn... vĩnh viễn chỉ có thể là BẢN THÂN bạn mà thôi.

Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người... mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com