Danh ngôn 766

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 766

Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi; con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì? Sống ở đời, không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com