Danh ngôn 733

Danh ngôn 733

Danh ngôn 733

Thời đại bây giờ, lòng người càng được xem là thứ đáng sợ; người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp làm mọi thứ, cho dù điều đó là trái với luân thường đạo lý; họ có thể hy sinh tình cảm, xem nhẹ tình thân, phản bội ơn nghĩa... chỉ vì vật chất và phù phiếm.

“Dò sông dò biển dễ dò.

Đố ai lấy thước mà đo lòng người...”

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com