Danh ngôn 68

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 68

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
Nhưng thường ta mãi cứ ngắm cánh cửa đóng lại, để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com