Danh ngon 644

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 644

Sự yếu đuối về thể chất có thể rèn luyện mỗi ngày để trở nên khỏe mạnh, nhưng một ý chí tồi tệ sẽ mãi là một khiếm khuyết của tâm hồn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com