Danh ngon 638

Danh ngon 638

Danh ngon 638

Cuộc sống này: người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít. Vì vậy hãy nhớ tiền rách vẫn dùng được, nhân cách rách chỉ là đồ bỏ đi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com