Danh ngôn 430

Danh ngôn 430

Danh ngôn 430

Xét cho cùng đời ai cũng khổ... người khổ cách này, người khổ cách khác. Bí quyết là tìm vui trong nỗi khổ, vì chỉ được sống thôi đã là đáng quý lắm rồi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com