Danh ngôn 388

Danh ngôn 388

Danh ngôn 388

Ở đời ai cũng có lòng tham, nhưng không rơi vào gian tham là được. Tuy nhiên, những khi tâm chúng ta quá tham đắm điều gì lại tạo điều kiện dễ dàng để bị người khác lợi dụng. Hoặc vì tham, chúng ta sẽ trở nên hẹp hòi, ích kỷ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com