Danh ngôn 368

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 368

Khi ta làm những người thương yêu của mình bị tổn thương rất nhiều... Nhưng sau bao nhiêu tổn thương, vẫn ở lại bên cạnh mình, không có nghĩa là họ không có cảm xúc, mà là vì tình thương của họ, lớn hơn rất nhiều so với những tổn thương ấy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com