Danh ngôn 297

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 297

Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy bắt đầu yêu thương những người cần tình yêu của bạn.

Nếu bạn muốn mọi người thành thật với mình, hãy bắt đầu thành thật với chính bản thân bạn.

Nếu bạn muốn nhận được sự đồng cảm, hãy bắt đầu thông cảm hơn cho những người xung quanh.

Nếu muốn được tôn trọng, thì bạn cũng phải học cách tôn trong tất cả mọi người, dù già hay trẻ.

Nếu bạn muốn hòa thuận với người khác, bạn phải có sự cân bằng bình an ở chính bên trong mình.

(st.)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com