Danh ngôn 29

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 29

Sợ yêu là sợ cuộc sống. Và ai sợ cuộc sống là đã chết ba phần.

Bertrand Russell.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com