Danh ngôn 264

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 264

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông.
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại.
Gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần đứa tham lam thì trộm cắp.

- Mạnh Tử -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com