Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 227

Danh ngôn 227

Vàng gặp lửa, vàng càng rực rỡ hơn. Ý chí của ta cũng vậy, khi gặp trở ngại nó càng được tôi luyện và sắt đá thêm.

- Montesquieu -

Danh mục