Danh ngôn 175

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 175

Sở dĩ, sông đổ ra biển vì biển thấp hơn sông.
Con người ta cũng vậy, hạ thấp cái tôi thì mới nhận được tinh hoa từ người khác.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com