Danh ngôn 175

Danh ngôn 175

Danh ngôn 175

Sở dĩ, sông đổ ra biển vì biển thấp hơn sông.
Con người ta cũng vậy, hạ thấp cái tôi thì mới nhận được tinh hoa từ người khác.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com