Danh ngôn 121

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 121

Đừng bao giờ buộc mình phải có chỗ đứng trong cuộc đời người khác.
Vì nếu thực sự họ hiểu giá trị của bạn, họ chắc chắn sẽ tạo ra chỗ trống cho bạn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com