Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Cảm thông

Cảm thông

Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau.
Biển đời đầy ắp những khổ đau.
Thương nhau cùng bước qua gian khổ.
Bỏ lại sau lưng những nổi sầu.

Ta đặt tâm mình vào tâm nhau.
Để niềm thương cảm thật đầm sâu.
Ai cũng cần nhau điều tử tế.
Đường đời chưa biết sẽ về đâu.

Còn phút giây nào trông thấy nhau.
Duyên lành xin giữ đến nghìn sau.
Mái chùa cõi phật ngừơi nương tựa.
Mơ ước một ngày thoát khổ đau.

(st)

Danh mục