Cảm thông

Lưu bài yêu thích

Cảm thông

Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau.
Biển đời đầy ắp những khổ đau.
Thương nhau cùng bước qua gian khổ.
Bỏ lại sau lưng những nổi sầu.

Ta đặt tâm mình vào tâm nhau.
Để niềm thương cảm thật đầm sâu.
Ai cũng cần nhau điều tử tế.
Đường đời chưa biết sẽ về đâu.

Còn phút giây nào trông thấy nhau.
Duyên lành xin giữ đến nghìn sau.
Mái chùa cõi phật ngừơi nương tựa.
Mơ ước một ngày thoát khổ đau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com