Chữ tâm nằm ở tấm lòng

Lưu bài yêu thích

Chữ tâm nằm ở tấm lòng

Chữ tâm nằm ở tấm lòng
Đối nhân xử thế chỉ mong thuận hòa.
Sống đừng gian xảo điêu ngoa
Lừa trên gạt dưới hóa ra tam đồ.

Tam đồ khổ lắm người ơi
Súc sanh, ngạ quỷ biết đời nào ra.
Sống cho ngay thẳng thật thà
Dù là thua thiệt vậy mà bình yên.

Nhân quả rồi sẽ hiện tiền
Cho đi không mất, phước điền về sau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com