Bạn nên yêu ai?

Lưu bài yêu thích

Bạn nên yêu ai?

Bạn nên yêu ai?

- Đừng yêu một người đẹp, vì rồi họ cũng sẽ già và xấu đi

- Đừng yêu một người giàu, vì họ ít khi chung thuỷ.

- Đừng yêu một người mà nhìn mặt lúc nào cũng hãm tài, vì tài lộc của bạn sẽ đi hết.

Hãy yêu một người luôn cho bạn sức sống và niềm vui, bởi đó là điều ý nghĩa nhất của cuộc đời.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com