Mất rồi mới biết là đau

Mất rồi mới biết là đau

Mất rồi mới biết là đau Khi còn lại chẳng coi nhau ra gìKhuất ...

Xem tiếp
Có những thứ tưởng chừng như vô giá

Có những thứ tưởng chừng như vô giá

Có những thứ tưởng chừng như vô giá. Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa ...

Xem tiếp
Anh đi rồi... (Bài thơ Trần Lập tặng vợ trước khi ra đi)

Anh đi rồi... (Bài thơ Trần Lập tặng vợ trước khi ra đi)

Anh đi rồi, nắng tắt giữa chừng xuân,Em ở lại, nhớ đừng buồn ...

Xem tiếp
Kẻ si tình

Kẻ si tình

Cơn gió buồn nhẹ đưa chiếc lá bay. Tôi ngồi đây cùng nổi buồn ...

Xem tiếp
Khen chê trong đời

Khen chê trong đời

Thế gian nhiều chuyện lạ đời Đôi khi ta sống vì lời khen chêNgười ...

Xem tiếp
Nếu một ngày bỗng dưng tôi biến mất

Nếu một ngày bỗng dưng tôi biến mất

Nếu một ngày bỗng dưng tôi biến mất...Ai là người tất bậc vội ...

Xem tiếp
Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

Ở đời ganh ghét chẳng được chi. Thù hận hại nhau chẳng được gìXã ...

Xem tiếp
Đời là bể khổ trần gian

Đời là bể khổ trần gian

Nếu mà thật có kiếp sau Thì mong trút hết nỗi đau kiếp nàyÔng ...

Xem tiếp
Muốn tìm chốn bình yên

Muốn tìm chốn bình yên

Mệt mỏi rồi muốn tìm chốn bình yên. Để quên hết muộn phiền như ...

Xem tiếp
Vết thương trong lòng

Vết thương trong lòng

Có những nỗi đau không làm rách thịt da,Không ứa máu mà tái ...

Xem tiếp
Thiếu vợ là đời mất vui

Thiếu vợ là đời mất vui

Trăm năm một kiếp con người Đàn ông mất vợ là đời... mất vuiLấy ...

Xem tiếp
Thử đi anh... thử một lần làm vợ

Thử đi anh... thử một lần làm vợ

Thử đi anh... thử một lần làm vợ,Lo việc nhà rồi đi chợ ...

Xem tiếp
Sống... đừng chạy theo đồng tiền

Sống... đừng chạy theo đồng tiền

Quy ra cũng bởi đồng tiền Mà ta ăn ở ác hiền với nhauThế ...

Xem tiếp
Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

Sống như cỏ, chết hồn nhiên như cỏ. Chuyện cuộc đời nên học ...

Xem tiếp
Thức trắng đêm nay... nhớ một người.

Thức trắng đêm nay... nhớ một người.

Thức trắng đêm nay... nhớ một người.Một người tôi nhớ... một người thôiĐêm ...

Xem tiếp