Khen chê trong đời

Lưu bài yêu thích

Khen chê trong đời

Thế gian nhiều chuyện lạ đời
Đôi khi ta sống vì lời khen chê...
Người khen rồi họ cũng về
Người chê họ cũng rề rề rồi đi.

Ta buồn ta khổ sầu bi
Ta không ngủ được chỉ vì người dưng.
Ở sông, người bảo ta khùng
Sao không lên núi với rừng bao la.

Ở rừng, gặp, họ cũng la
Sao không về biển, sống xa thế này?
Ta đi chỉ một đôi giày
Bàn chân ta biết, ai hay dùm mình.

Thì ra trong cuộc bình sinh
Buồn vui do bởi, sinh linh bên ngoài.
Đến khi đậy nắp quan tài
Giật mình mới thấy chẳng ai nằm kề..!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com