Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

Lưu bài yêu thích

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.
Thù hận hại nhau chẳng được gì.
Xã hội bao la, người một tính.
Rộng lượng bao dung bớt sầu bi.

Những người hiểu biết, gạt sân si.
Kẻ kém nhận thức hay so bì.
Học nhiều, học ít không quang trọng.
Hơn nhau đạo đức, mặt lễ nghi.

Giỏi thì làm tướng, dốt làm cu li.
Đèn ai nấy sáng chớ khinh khi.
Hơn thua đức độ, tâm hiếu nghĩa.
Giàu, giỏi mà nghèo tâm, thì cũng vứt.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com