Vết thương trong lòng

Vết thương trong lòng

Vết thương trong lòng

Có những nỗi đau không làm rách thịt da,
Không ứa máu mà tái tê trong dạ.
Tim nghẹt thở linh hồn như hóa đá,
Muốn ôm trọn đất trời tan vào cõi hư vô. 

Những thăng trầm cuộc sống mãi đẩy xô,
Nỗi đau ấy biến thành lòng dũng cảm.
Trăm đắng ngàn cay chưa một lần oán thán,
Sóng cả ba đào vượt ghềnh thác nhấp nhô 

Có nỗi đau nào khiến nước mắt cạn khô,
Bỗng vô cảm bỗng dại khờ đãng trí.
Những ngang trái len vào trong mộng mị,
Đoạn trường nào quay cận cảnh nỗi sầu bi.

Vết thương kia em chẳng thể gọi tên,
Cứ bám riết đeo đẳng em tội nghiệp.
Nợ trần ai hay mối duyên tiền kiếp,
Gánh hết cuộc đời thời gian chữa lành không? 

(st)

Chia sẽ bài viết:

2 Cảm nhận

  1. Khoa2022-10-27 19:25:43

    Tuyệt

  2. Nhhh2021-10-27 08:38:14

    Bài này của ai vậy

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com