Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

Lưu bài yêu thích

Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

Sống như cỏ, chết hồn nhiên như cỏ. 
Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông
Khi tâm tĩnh, tất thảy đều bé nhỏ.
Niềm đau nào cũng hóa một chữ thường.

Nhân chi sơ vốn bản năng là ác.
Nhưng vì người với người nên thiện lương.
Đừng cố bới trên đầu người nhúm rác.
Trên đầu ta chưa hẳn đã thiên đường.

Nhắm mắt lại trong một đêm thật tĩnh.
Đừng bơi theo dòng xoáy siết của đời.
Con hãy đếm những giọt mưa tròn trĩnh.
Có giọt nào nguyên vẹn sau lúc rơi?

Đời cũng thế và cõi người cũng thế.
Lạ, gặp, thân, xa, vốn dĩ thường tình.
Như con tàu giữa vạn dòng dâu bể.
Cũng trở về cát bụi dưới cây xanh.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com