Đời là bể khổ trần gian

Lưu bài yêu thích

Đời là bể khổ trần gian

Nếu mà thật có kiếp sau
Thì mong trút hết nỗi đau kiếp này.
Ông trời cứ mãi đọa đày
Là do kiếp trước đã vay nhiều rồi.

Sống mà buồn chẳng thấy vui
Kiếp sau xin chớ làm người khổ đau.
Thà làm cây sậy, cây lau
Hay làm hạt cát bay vào không gian.

Để không thấy cảnh trái ngang
Lừa thầy, phản bạn, dối gian tình người.
Có tiền bỗng chốc lên voi
Hết tiền xuống chó người đời rẻ khinh.

Làm quan kẻ tiếp người nghênh
Hết quan, lính tráng chẳng nhìn ngó chi.
Còn duyên khối kẻ si tình.
Hết duyên, buồn tẻ đi về quạnh hiu.

Bạn bè thân thiết bao nhiêu
Đến khi ngã bệnh, sớm chiều chẳng ai.
Tình người bạc bẽo lắm thay
Điêu ngoa, gian dối, đắng cay miệng đời.

Triệu người quen khắp mọi nơi
Hỏi rằng mấy kẻ thân chơi thật lòng.
Đến khi từ giả dương trần
Hỏi khi mấy kẻ đưa phần mộ tang.

Đời là bể khổ trần gian
Mong cho hết kiếp vương mang hồng trần.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Lâm 2022-07-27 09:14:41

    Cuộc sống khổ khó khăn

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com