Từ tâm sanh ra tướng

Lưu bài yêu thích

Từ tâm sanh ra tướng

Buồn phiền ta tự tưởng.
Rồi than trách khóc thương.
Sao không ngẫm tỏ tường:
“Từ tâm sanh ra tướng!”.

Tâm sang thì tướng sang.
Tâm hẹp tất nghèo nàn.
Đừng phí sức than van.
Nên dốc tâm mà ráng...
Vì ta muốn đời sáng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com