Danh ngôn 141

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 141

Bạn muốn xã hội tốt đẹp, công bằng, hòa bình, ... bạn phải là người gieo những hạt giống ấy chứ không phải chờ một ai khác làm thay cho bạn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com