Tìm ra ước mơ của đời mình

Tìm ra ước mơ của đời mình

Tìm ra ước mơ của đời mình

Nếu bạn tin rằng, Thượng đế đặt để nơi bạn những khả năng và sức mạnh, thì hãy biết rằng, Người cũng đặt nơi bạn một ước mơ tương ứng.

Vì vậy việc tìm ra ước mơ đời mình phải dựa vào những điểm mạnh điểm sáng của mình, chứ không phải bạn muốn mơ gì cũng được. À thì bạn hoàn toàn có thể muốn mơ gì kệ bạn, nhưng chỉ khi mơ đúng ước mơ Thượng đế đã trao ban cho chính mình, bạn mới dễ dàng hoàn thành và chạm tới những thỏa mãn đích thực.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com