Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu.

Lưu bài yêu thích

Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu.

Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu lỡ có chuyện gì rắc rối xẩy ra thì hãy tìm cách giải quyết, bởi vì chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn?

Con người sống trên đời này, thay vì phàn nàn một ngày chi bằng hãy cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải, chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà tiêu tan; người đã bỏ bạn ra đi, chẳng phải vì lời phàn nàn của bạn mà quay lại... hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy. Nói nhiều lời sân hận, bạn bè bằng hữu sẽ rời xa mà người khác tất sẽ xem thường ta.

Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu cái miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com