Danh ngôn 618

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 618

Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi thì sẽ đi; đừng ép người, ép mình và đừng bận tâm đau lòng. Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com