Tháng mười không em

Tháng mười không em

Tháng mười không em

Tháng mười góc phố liêu xiêu,
Nợ em chỉ một lời yêu chưa tròn.
Thời gian lỗi nhịp tuần hoàn,
Tháng mười em lại dỗi hờn bâng quơ.

Nợ em thêm một câu thơ,
Mà anh hứa tặng bất ngờ lại quên.
Vô tư trong những buồn tênh,
Mà anh còn nợ chưa đền được em.

Cơn mưa bất chợt buông rèm,
Heo may se lạnh anh thèm vòng tay.
Môi hôn vội vã chưa đầy,
Để chiều hờn dỗi quắt quay nhớ người.

Đi qua góc phố tháng mười,
Trong lòng thầm tiếc một thời ngu ngơ.
Trên tay cầm những vần thơ,
Mà anh dành tặng bây giờ... không em.

- Toàn Tâm Hòa -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com