Danh ngôn 37

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 37

Hãy sống dũng cảm như con lật đật. 
Dù ngã bao nhiêu lần cũng bật dậy tự đứng lên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com