Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Nhắc nhở bản thân khi gặp khó khăn

Nhắc nhở bản thân khi gặp khó khăn

1. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi vì bản chất của nó vốn là vậy.

2. Có thể bạn không thấy kết quả ngay bây giờ, nhưng bạn đang tiến bộ lên từng ngày.

3. Những gì bạn cảm thấy không phải là thước đo chính xác của thực tại.

4. Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt.

5. Bạn không phải là quá khứ của mình.

6. Đôi khi không đạt được điều gì đó, lại là một may mắn.

7. Bạn là một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

8. Không ai có thể làm thay cho bạn. 

9. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống.

10. Cơ hội trong cuộc đời là dành cho bạn.

(st)

 

Danh mục