Nhắc nhở bản thân khi gặp khó khăn

Lưu bài yêu thích

Nhắc nhở bản thân khi gặp khó khăn

1. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi vì bản chất của nó vốn là vậy.

2. Có thể bạn không thấy kết quả ngay bây giờ, nhưng bạn đang tiến bộ lên từng ngày.

3. Những gì bạn cảm thấy không phải là thước đo chính xác của thực tại.

4. Bạn không thể thay đổi điều mà bạn từ chối đối mặt.

5. Bạn không phải là quá khứ của mình.

6. Đôi khi không đạt được điều gì đó, lại là một may mắn.

7. Bạn là một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

8. Không ai có thể làm thay cho bạn. 

9. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống.

10. Cơ hội trong cuộc đời là dành cho bạn.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com