Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Lời chúc mừng Valentine 9

Lời chúc mừng Valentine 9

Anh ghét em cười... vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói.... vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em... bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.

I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

Danh mục