Lời chúc mừng Valentine 9

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Valentine 9

Anh ghét em cười... vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói.... vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em... bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.

I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com