Chat

Lời chúc mừng Valentine 11

2018-08-04 18:53:32
603
Lời chúc mừng Valentine 11

Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu... Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: "Em là duy nhất của anh… ANH YÊU EM RẤT NHIỀU."

We’ve been through a few hard times honey...well...I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Lời chúc mừng Valentine 10
Lời chúc mừng Valentine 10

Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều… Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn.....

Lời chúc mừng Valentine 9
Lời chúc mừng Valentine 9

Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ......