Lời chúc mừng Valentine 11

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Valentine 11

Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu... Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: "Em là duy nhất của anh… ANH YÊU EM RẤT NHIỀU."

We’ve been through a few hard times honey...well...I just want to let all the people to know that you are my only one..I LOVE YOU VERY MUCH

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com