Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Có thể mọi người sẽ không đánh giá đúng công việc mà bạn làm. Có thể mọi người sẽ không hiểu những gì mà bạn nói

Nhưng… nếu bạn biết những gì bạn đang làm thực sự có ý nghĩa, hãy tiếp tục con đường bạn đã chọn.

Có thể bây giờ là bão tố nhưng trời đâu thể mưa mãi được. Nắng rồi sẽ lên. Hãy mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.

(st)

Danh mục