Hãy làm với một mục đích

Lưu bài yêu thích

Hãy làm với một mục đích

Trong cuộc sống trước khi bạn quyết định làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần phải có một mục đích để làm. Nếu không bạn sẽ không bao giờ biết điểm dừng, vì bạn không biết rõ cái đích để đến. Vậy mục đích của bạn là gì?

Hãy tự hỏi mình những điều sau đây:

- Tại sao bạn yêu một người, để đi tới hôn nhân hay chỉ cho vui?

- Tại sao bạn đã hết yêu nhưng không bỏ, vậy bạn giữ sẽ có lợi gì?

- Tại sao bạn muốn làm giàu, bạn cần bao nhiêu và để làm gì?

- Tại sao bạn thích đỏ đen?

- Tại sao bạn thù ai nhưng không dám giết, vậy thù để làm gì?

- Tại sao bạn muốn hơn thua với những người vô ý nghĩa, để chứng minh gì?

- Tại sao bạn cứ mơ nhưng không thành sự thật?

- Tại sao bạn cần phải nói khi không ai muốn nghe?

- Tại sao bạn cứ muốn nghe nhưng không hiểu?

- Tại sao bạn hiểu nhưng vẫn không chịu làm?

Thường thì khi một người sống không có mục đích, thì những việc mà họ làm sẽ không bao giờ có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, hãy luôn làm tất cả mọi điều với một mục đích bạn nhé. Bởi vì đó chính là động lực để bạn đứng dậy để đi, vì bạn sẽ có điểm đến và dừng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com