Bạn không thể nào tồn tại một mình

Lưu bài yêu thích

Bạn không thể nào tồn tại một mình

Rất nhiều người khi có chức, có quyền và có tiền thì họ lập tức xem mọi người như cỏ rác và vội nghĩ rằng ai cũng phải cần tôi.

Nhưng họ không hiểu những điều sau đây:

- Họ sinh ra cũng bởi người khác.

- Họ lớn lên cũng nhờ người khác nuôi.

- Họ thành tài cũng vì người khác dạy.

- Họ làm ăn giàu có cũng nhờ người khác mua.

- Họ làm chủ và thành công cũng nhờ người khác có tài.

- Họ ăn uống cũng nhờ người khác cung cấp thực phẩm.

- Họ ăn mặc cũng do người khác may.

- Họ muốn nói cũng phải có người khác nghe.

- Họ ốm đau cũng do người khác chữa trị.

- Họ hoạn nạn cũng cần người khác cứu.

- Và khi họ chết đi cũng cần phải có người khác chôn cất.

Vậy mà họ vẫn ra vẻ ta đây. Nên nhớ rằng bạn không thể nào tồn tại một mình được đâu nhé, bởi vì bạn sẽ luôn phải cần tới người khác thôi.

Vì vậy, hãy dẹp bỏ cái tôi vớ vẩn đi và sống tốt với tất cả mọi người. Nếu không, bạn sẽ không thể nào đứng vững trong cuộc đời này một mình đâu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com